Služby advokátní kanceláře


TRESTNÍ PRÁVO

Poskytování komplexního právního poradenství v oblasti českého i mezinárodního trestního práva.

Právní zastupování v řízení před soudem (včetně Ústavního soudu a Evropského soudu pro lidská práva) i dalšími orgány činnými v trestním řízení.

Zastupování klientů v přípravném a vykonávacím řízení.

Právní poradenství a zastupování poškozených v trestním řízení.

Poskytování  právního poradenství a zastupování právnických osob.


OBČANSKÉ PRÁVO

Sepis a kontrola smluv z oblasti věcných práv a závazkových vztahů.

Správa peněžitých a nepeněžitých pohledávek od předsoudního a mimosoudního jednání s druhou smluvní stranou přes soudní jednání až po exekuci.

Vymáhání pohledávek.

Zastupování před soudy a rozhodčími orgány.

Právní poradenství v oblasti věcných práv - převody a nájmy nemovitostí, včetně zajištění návrhu na vklad, otázky podílového spoluvlastnictví, věcná práva k cizím věcem (služebnosti).

Advokátní úschovy peněz a listin.

Náhrada škody a nemajetkové újmy.

Pracovní právo.


RODINNÉ PRÁVO

Právní zastupování při rozvodu manželství.

Manželské majetkové právo – manželský majetkový režim, vypořádání společného jmění manželů při rozvodu manželství.

Právní poradenství v oblasti určování a popírání otcovství, svěření dětí do péče, úprava styku a výživného dětí a manželů.

Spotřebitelské právo.

Zastupování před civilními soudy všech stupňů včetně Ústavního soudu a Evropského soudu pro lidská práva, zastupování před rozhodčími orgány i při mediačním jednání.


SPRÁVNÍ PRÁVO

Zastupování obviněného i poškozeného v přestupkovém řízení a dalších oblastech správního trestání.

Zastupovaní ve všech typech správního řízení, zejména ve  stavebním řízení, v oblasti azylového a cizineckého práva, zastupování v řízení o správním vyhoštění cizince, poradenství a zastupování v procesu vyřizování státního občanství.

Uplatnění náhrady škody za nezákonné rozhodnutí nebo nesprávný úřední postup státu.

Zastupování v řízení před správními orgány i správními soudy, podávání podnětů k veřejnému ochránci práv.

Poskytování právního poradenství ve správním právu.JUDr. Petr Aulický,
advokátní kancelář

Dolní Valy 3940/2
​695 01 Hodonín (2. patro)

IČ: 08428654

© 2019 Copyright
web by galar.cz