Advokát

JUDr.Petr Aulický

je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, kde v roce 2008 úspěšně obhájil diplomovou práci na téma postavení zpravodajských služeb. V roce  2009  získal na stejné fakultě titul JUDr.

V počátcích své profesní kariéry působil jako asistent na Nejvyšším státním zastupitelství, následně v letech 2012 až 2019 působil jako státní zástupce. 

Jako bývalý státní zástupce nabízí nadstandardní znalosti a zkušenosti v jakékoliv oblasti hmotného i procesního trestního práva, včetně specializovaných agend i mezinárodní justiční spolupráce.

Je autorem řady odborných článků zejména z oblasti trestního práva a má zkušenosti rovněž v rámci pedagogické činnosti na vysokých školách.

Věnoval se rovněž všeobecnému právnímu poradenství ve spolupráci s neziskovými organizacemi.

JUDr. Petr Aulický,
advokátní kancelář

Dolní Valy 3940/2
​695 01 Hodonín (2. patro)

IČ: 08428654

© 2019 Copyright
web by galar.cz