Ceník

Cena za poskytnutí právních služeb je stanovena na základě zákona o advokacii a advokátního tarifu (vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů). Její výše je stanovena s ohledem na povahu, náročnost a rozsah poskytované právní služby, příp. na hodnotu sporu.

Odměna advokáta vždy záleží na dohodě mezi advokátem a klientem, přičemž ji lze sjednat zejména jako

  • odměnu časovou – podle počtu hodit věnovanou poskytováním právních služeb
  • odměnu úkonovou – podle počtu provedených úkonů právní služby ve smyslu § 11 advokátního tarifu
  • odměnu paušální – stanovenou pevnou částkou za vyřízení celého případu a dále při trvalejší či pravidelné spolupráci advokáta s klientem  


JUDr. Petr Aulický,
advokátní kancelář

Dolní Valy 3940/2
​695 01 Hodonín (2. patro)

IČ: 08428654

© 2019 Copyright
web by galar.cz